tiêu chí hoạt động

Driver Máy Photocopy

Đăng lúc : 16:41:16 04-01-2016 | 1140 lượt xem

Driver máy Photocopy e-STUDIO 255 / 305 / 355 / 455

- Hệ điều hành tương thích:

       Windows 7 / Vista / XP / 2000 Server 2003 / 2008 - 32bit/64bit

- Tải driver  tại đây.

 

Driver máy Photocopy e-STUDIO 350 / 450

- Hệ điều hành tương thích:

Windows 7 / Vista / XP / 2000 Server 2003 / 2008 - 32bit/64bit

- Tải driver  tại đây.

 

Driver máy Photocopy e-STUDIO 232 / 282 / 233 / 283

- Hệ điều hành tương thích:

Windows 7 / Vista / XP / 2000 Server 2003 / 2008 - 32bit/64bit

- Tải driver tại đây.

 

Driver máy Photocopy RICOH Aficio MP 4000/4000B/5000/5000B

- Hệ điều hành tương thích:

Windows 7 / Vista / XP / 2000 Server 2003 / 2008 - 32bit/64bit

- Tải driver  tại đây.

banner may van phhong
banner may van phhong